ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 15/04.01.2021   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 14/09.12.2020   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ИНФОРМАЦИЯ – Дистанционно обслужване

В допълнение на Заповед № 13/05.11.2020 г., относно дистанционното обслужване на членовете на РК на БЛС - Стара Загора: 1. Административното обслужване на членовете на Колегията ще се извършва посредством официалния имейл адрес: rlksz@hotmail.com и телефон:...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 13/05.11.2020   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите на...

Важно! Актуализация на данни в Националния регистър на БЛС

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г., Напомняме:   Всички членове на БЛС да актуализират...

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза-Информационна база данни

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с изпълнението на Договор № РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ (Информационна база данни) приложено Ви предоставям, за публикуване на...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора