Декларация

“ДОД-Р ЖУЛИЕТА ЗДРАВКОВАДИРЕКТОРНА РЗОКСТАРА ЗАГОРА Относно:​Член 170 от НРД 2019-2022 УВАЖАЕМА Д-Р ЗДРАВКОВА,​Във връзка с неофициална информация за разнопосочна практика в различни РЗОК във връзка минимална продължителност на профилактичен и диспансерен преглед...

Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЛК Стара Загора в солидарност с протеста на служители на Здравно-осигурителната каса Регионална лекарска колегия, Стара Загора заявява подкрепа на протеста на служителите на Здравно-осигурителната каса. РЛК Стара Загора приема мотивите за протеста -...

Отчет 2021година

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА УС НА РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2021 г. 1.ПРИХОДИ Приходите през 2021 г. са в размер на 129 727 лв., а са утвърдени по проект 153 350 лв., което представлява 84,60 % от планираните приходи за периода. Получени...

Общо Отчетно събрание

На 10.03.2022г. УС на РЛК Стара Загора проведе заседание и реши Отчетното събрание да се проведе на 28.04.2022г. в Зала 1 на хотел...

Проект за декларация на УС на РЛК на БЛС Стара Загора

Проект за декларация на УС на РЛК на БЛС Стара Загора: Ние,членовете на УС на РЛК на БЛС гр.Стара Загора,като представители на лекарската колегия от област Стара Загора изразяваме своята категорична морална подкрепа на д-р Ивайло Иванов,възпитаник на Медицински...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора