Важно! Актуализация на данни в Националния регистър на БЛС

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г., Напомняме:   Всички членове на БЛС да актуализират...

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза-Информационна база данни

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с изпълнението на Договор № РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ (Информационна база данни) приложено Ви предоставям, за публикуване на...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ В периода 15.06.2020 г. - 19.06.2020 г., включително, офисът на Районна колегия на БЛС - Стара Загора ще бъде затворен.  Административната дейност на колегията ще се извършва дистанционно, като обслужването ще става чрез имейл. При необходимост, можете да...

ОБНОВЛЕНИЕ: ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - СТАРА ЗАГОРА   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  Управителният съвет на РК на БЛС - Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС - Стара Загора, което ще...

ЗАПОВЕД № 4 Противоепидемични мерки COVID-19

ЗАПОВЕД № 4/12.05.2020   В изменение и допълнение на Заповед № 3/13.04.2020 г., издадена от РК на БЛС – Стара Загора и на основание въведените в страната противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване...

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Управителният съвет на РК на БЛС – Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС – Стара Загора, което...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора