ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД№ 18/01.04.2021 Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19, НАРЕЖДАМ: Въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите на офиса...

Общи събрания 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед предстоящия през 2021 г. Редовен отчетно-изборен събор на БЛС и съобразно въведените в Република България противоепидемични мерки, Ви представяме постъпило писмо от УС на БЛС с предложения и насоки за провеждането и организацията на...

ИНФОРМАЦИЯ – Дистанционно обслужване

В допълнение на Заповед № 13/05.11.2020 г. (и последващи), относно дистанционното обслужване на членовете на РК на БЛС - Стара Загора:1. Административното обслужване на членовете на Колегията ще се извършва посредством официалния имейл адрес: rlksz@hotmail.com и...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 16/01.02.2021   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 15/04.01.2021   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 14/09.12.2020   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора