Фонд „болен колега“

Районна лекарска колегия - Стара Загора с радост Ви съобщава, че вече има активна банкова сметка за Фонд болен колега.  Номер на банковата сметка...

Поради технически причини на 06.02.2023г регистъра на БЛС няма да работи, няма да може да се заплаща членски внос и да се издават удостоверения.В тази връзка офисът на РЛК Стара Загора ще бъде на разположение...

Членски внос 2023г

На 73-тия извънреден Събор на Български лекарски съюз , провел се на 10.12.2021г. гр. Пловдив, бул. ,,Цар Борис III Обединител'' No 37, Панаирно градче, конферентна зала ,,България'', съгласно Решение No 4, се гласуваха следните изменения на Устава на БЛС: Параграф....

Обява за кабинет под наем

Отдава се под наем от собственик кабинет на ул.”Юрий Венелин 12” ет.1, кабинетът е с квадратура от 50кв + тераса¸ разполага с 2 климатика,компютър, принтер и дефибрилатор.Кабинетът може да се види за оглед след предварителна уговорка. Цена 500 лв на месец.Тел. за...

Уважаеми колеги, Български лекарски съюз започва кампания в помощ на търсещите работа лекари и лечебните заведения, които набират персонал.На специално разработена секция на сайта на Съсловната организация под надслов “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за...

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменци я и техните семейства

Кой предлага и изпълнява услугата: Община Казанлък Кой може да ползва услугите: Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на деменция и техн ите се мейства; Пълнолетни лица с различни форми на деме нция , ползващи други социални услуги в общността , както и лицата...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора