Позиция на РЛК Стара Загора

Позиция на РК на БЛС-Стара Загора На свой Управителен съвет РЛК на БЛС – Стара Загора прие, че подкрепя решението на БЛС във връзка със протестите на колегите от УМБАЛСМ „Н. И....

НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА   Управителен съвет: 1.Предс.  Д-р Генка Пейчева 2.Зам.предс. Доц. д-р Боряна Парашкевова 3.Зам.предс. Д-р Йордан Гечев 4.Секретар Д-р Юлия Кукева 5.Д-р Даниела Иванова 6.Д-р Станимир Трошев 7.Д-р Пенчо Пенчев 8.Д-р...

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ Стара Загора ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ   Дневен ред:   1.Отчет за дейността на работата на УС.                              Докладчик -  председателят на УС на РК на БЛС Стара Загора - д-р Генка Пейчева.   2.Отчет за дейността на Комисията...

Общи събрания на Дружества 2021

Изх. № 007/18.03.2021 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА КЪМ РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА Относно: Провеждане на Общи събрания на Дружества към РК на БЛС – Стара Загора.  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Съгласно изпратените от УС на БЛС препоръки за провеждането и организацията на Общите...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД№ 18/01.04.2021 Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19, НАРЕЖДАМ: Въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите на офиса...

Общи събрания 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед предстоящия през 2021 г. Редовен отчетно-изборен събор на БЛС и съобразно въведените в Република България противоепидемични мерки, Ви представяме постъпило писмо от УС на БЛС с предложения и насоки за провеждането и организацията на...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора