ИНФОРМАЦИЯ – Дистанционно обслужване

В допълнение на Заповед № 13/05.11.2020 г. (и последващи), относно дистанционното обслужване на членовете на РК на БЛС - Стара Загора:1. Административното обслужване на членовете на Колегията ще се извършва посредством официалния имейл адрес: rlksz@hotmail.com и...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 16/01.02.2021   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 15/04.01.2021   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 14/09.12.2020   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Удължаване на въведената дистанционна форма на работа на...

ИНФОРМАЦИЯ – Дистанционно обслужване

В допълнение на Заповед № 13/05.11.2020 г., относно дистанционното обслужване на членовете на РК на БЛС - Стара Загора: 1. Административното обслужване на членовете на Колегията ще се извършва посредством официалния имейл адрес: rlksz@hotmail.com и телефон:...

ЗАПОВЕД – Дистанционно обслужване

ЗАПОВЕД № 13/05.11.2020   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,   НАРЕЖДАМ:   Въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите на...

Copyright © 2014 Районна колегия на БЛС - Стара Загора