ИНФОРМАЦИЯ – дистанционно обслужване

 

В допълнение на Заповед № 20/01.09.2021 г. (и последващи), относно дистанционното обслужване на членовете на РК на БЛС – Стара Загора:

1. Административното обслужване на членовете на Колегията ще се извършва посредством официалния имейл адрес: rlksz@hotmail.com и телефон: 0899906654;

2. Издаването на членски карти (пластики) ще се осъществява, съобразно текущата обстановка и при установения ред:

За заявка на карта е необходимо да изпратите Ваша актуална снимка на официалния имейл адрес на Колегията, както и да запишете Вашите имена и УИН за справка.

3. Издадени вече членски карти ще се получават с предварителна индивидуална уговорка.

4. Удостоверения за членство могат да се заявят онлайн, в раздел „Моят профил“ в сайта на Националния регистър на БЛС (www.blsbg.eu), както и на официалния имейл адрес на Колегията.

5. Членският внос към РК на БЛС – Стара Загора може да бъде заплатен:

  •     С банков превод по сметка на Колегията;
  •     В брой, във всеки офис на EasyPay, представяйки Вашия УИН;
  •     С банкова карта или микросметка, чрез онлайн платформата на ePay.

6. Фактура за извършено плащане можете да получите по имейл.

За издаване на фактура, върху извършено плащане към Колегията, е необходимо да изпратите следната информация на официалния имейл адрес на Колегията:

  •     актуални фирмени данни;
  •     2 имена и УИН (за справка);
  •     дата и начин на плащане;
  •     други пояснения – при необходимост.

ЗАПОВЕД – дистанционно обслужване

 

 

 

№ 20/01.09.2021

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите на офиса на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора, от 01.09.2021 г. до второ нареждане.

 

 

 

01.09.2021 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

 

 

НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

 

Управителен съвет:

1.Предс.  Д-р Генка Пейчева

2.Зам.предс. Доц. д-р Боряна Парашкевова

3.Зам.предс. Д-р Йордан Гечев

4.Секретар Д-р Юлия Кукева

5.Д-р Даниела Иванова

6.Д-р Станимир Трошев

7.Д-р Пенчо Пенчев

8.Д-р Атанас Славов

9.Д-р Андрей Митевски

10.Д-р Таня Нейкова

11.Д-р Бистра Костадинова

12.Д-р Любомир Трифонов

13.Д-р Райна Гърдева

14.Д-р Николай Стоянов

15.Д-р  Божидар  Петров

Резерви:

16.Д-р Валентина Цанева

17.Д-р Христо Абрашев

  1. Д-р Светослав Бисеров

 

Контролна комисия:

1.Предс. Д-р Стефан Христов

2.Д-р Таньо Вълков

3.Д-р Любен Колев

4.Д-р Петър Дженев

5.Д-р Румяна Недева

6.Д-р Веселин Иванов

7.Доц.д-р Емил Славов

Резерви:

8.Д-р Димитър Драгийски

9.Д-р Мариета Димитрова

10.Д-р Зоя Бънчева

 

 

Комисия по професионална етика:

  1. Предс.Проф. д-р Юлияна Маринова

2.Д-р Ралица Пейчева

3.Д-р Мирослав Каратанев

4.Д-р Анелия Ботева

  1. Д-р Гео Цировски

6.Д-р Ема Стоянова

7.Д-р Пенка Грозева

8.Доц.д-р Магдалена Платиканова

9.Д-р  Елена Стайкова

Резерви:

1.Д-р Марияна Христова

2.Д-р Пенка Митева

3.Д-р Ваня Шомова

 

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

Стара Загора

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

Дневен ред:

 

1.Отчет за дейността на работата на УС.

                             Докладчик –  председателят на УС на РК на БЛС Стара Загора – д-р Генка Пейчева.

 

2.Отчет за дейността на Комисията по професионална етика. 

                              Докладчик – председателят на Комисията по професионална етика на РЛК Стара Загора – проф. Юлияна Маринова.

      

 

3.Отчет за дейността на Контролната комисия и освобождаване от отговорност на УС на РК на БЛС. 

                              Докладчик – председателят на Контролната комсия на РЛК Стара Загора – д-р Стефан Христов.

 

4.Избор на ново ръководство на Районна лекарска колегия – Стара Загора.

 

5.Разни – обсъждане на проект „Фонд Болен Колега”.

 

Фонд Болен Колега

Отчет 2020

Проект 2021

Общи събрания на Дружества 2021

Общи събрания на Дружества 2021

Изх. № 007/18.03.2021

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА КЪМ РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

 

Относно: Провеждане на Общи събрания на Дружества към РК на БЛС – Стара Загора.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Съгласно изпратените от УС на БЛС препоръки за провеждането и организацията на Общите събрания на Дружествата към РК на БЛС – Стара Загора, както и на предстоящото Редовно отчетно- изборно събрание на РК – Стара Загора, Ви уведомяваме:

На свое заседание, проведено на 16.03.2021 г. и отразено в Протокол № 2/16.03.2021 г.,

УС на РК на БЛС – Стара Загора взе решение за свикване на РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора. Събранието е насрочено да се проведе на 10.06.2021 г., от 13:30 ч., на открито. Мястото на провеждане ще бъде уточнено своевременно.

В тази връзка, съгласно чл. 22, ал. 4, 5, 6 и 7 от Устава на БЛС, очакваме от Вас, най-късно до 30.05.2021 г., да организирате провеждането на Общите събрания на поверените Ви Дружества.За осъществяване на тази задача задължително трябва да се актуализират списъците на активно членуващите колеги в съответното дружество. И това да бъде ориентира за броя на делегатите на общото събрание (на 10 лекаря 1 делегат).

Приложено Ви изпращаме бланка – протокол за провеждане на заседание на ОС на Дружество към РК на БЛС – Стара Загора. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за УС на РК на БЛС – Стара Загора, като последния следва да се изпрати по електронен път до РК на БЛС – Стара Загора, на адрес: rlksz@hotmail.com , най-късно до 01.06.2021 г.

 

Моля да ни уведомите за насрочените дата, час и място на провеждане на Вашето събрание, най- малко 15 дни преди уречената дата.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

РК на БЛС – Стара Загора

 

 

18.03.2021 г.

Стара Загора