Членски внос 2023г

На 73-тия извънреден Събор на Български лекарски съюз , провел се на 10.12.2021г. гр. Пловдив, бул. ,,Цар Борис III Обединител“ No 37, Панаирно градче, конферентна зала ,,България“, съгласно Решение No 4, се гласуваха следните изменения на Устава на БЛС:

Параграф. 1. Чл. 42, ал. 1 от У става на БЛС се изменя, както следва:

,, Чл. 42 (1) Минималният размер на месесечния членски внос е две на сто от размера на минималната работна заплата за страната, като от тази сума за УС на БЛС се отчисляват тридесет на сто. “

Съгласно Решение на Министерски съвет, се определи минималната работна заплата (МРЗ) за страната да е в размер на 780 лв., считано от 01 януари 2023 г. Във връзка с това минималният размер на редовния членския внос става 15,00 лв. на член на месец.