Общо Отчетно събрание

На 10.03.2022г. УС на РЛК Стара Загора проведе заседание и реши Отчетното събрание да се проведе на 28.04.2022г. в Зала 1 на хотел „Верея“.