Проект за декларация на УС на РЛК на БЛС Стара Загора

Проект за декларация на УС на РЛК на БЛС Стара Загора:

Ние,членовете на УС на РЛК на БЛС гр.Стара Загора,като представители на лекарската колегия от област Стара Загора изразяваме своята категорична морална подкрепа на д-р Ивайло Иванов,възпитаник на Медицински факултет в Тракийски университет , гр. Стара Загора, общопрактикуващ лекар в село Ново село,Русенско, станал обект на брутална физическа агресия и словесно малтретиране от самозабравил се рецидивист.
Като изразяваме решителното си възмущение от този пореден акт на посегателство върху български лекар призоваваме настоятелно българските правоохранителни и правораздавателни органи да упражнят своите правомощия съобразно законите в Република България.Настояваме за бързо и навременно правораздаване,изразяващо се в ефективна присъда за извършителя на това отвратително деяние!

УС на БЛС гр.Стара Загора
21.01.2022г.
гр.Стара Загора

Фонд „болен колега“

Районна лекарска колегия – Стара Загора с радост Ви съобщава, че вече има активна банкова сметка за Фонд болен колега.

 Номер на банковата сметка BG09UBBS80021028130450