НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

НОВО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

 

Управителен съвет:

1.Предс.  Д-р Генка Пейчева

2.Зам.предс. Доц. д-р Боряна Парашкевова

3.Зам.предс. Д-р Йордан Гечев

4.Секретар Д-р Юлия Кукева

5.Д-р Даниела Иванова

6.Д-р Станимир Трошев

7.Д-р Пенчо Пенчев

8.Д-р Атанас Славов

9.Д-р Андрей Митевски

10.Д-р Таня Нейкова

11.Д-р Бистра Костадинова

12.Д-р Любомир Трифонов

13.Д-р Райна Гърдева

14.Д-р Николай Стоянов

15.Д-р  Божидар  Петров

Резерви:

16.Д-р Валентина Цанева

17.Д-р Христо Абрашев

  1. Д-р Светослав Бисеров

 

Контролна комисия:

1.Предс. Д-р Стефан Христов

2.Д-р Таньо Вълков

3.Д-р Любен Колев

4.Д-р Петър Дженев

5.Д-р Румяна Недева

6.Д-р Веселин Иванов

7.Доц.д-р Емил Славов

Резерви:

8.Д-р Димитър Драгийски

9.Д-р Мариета Димитрова

10.Д-р Зоя Бънчева

 

 

Комисия по професионална етика:

  1. Предс.Проф. д-р Юлияна Маринова

2.Д-р Ралица Пейчева

3.Д-р Мирослав Каратанев

4.Д-р Анелия Ботева

  1. Д-р Гео Цировски

6.Д-р Ема Стоянова

7.Д-р Пенка Грозева

8.Доц.д-р Магдалена Платиканова

9.Д-р  Елена Стайкова

Резерви:

1.Д-р Марияна Христова

2.Д-р Пенка Митева

3.Д-р Ваня Шомова