ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

Стара Загора

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

Дневен ред:

 

1.Отчет за дейността на работата на УС.

                             Докладчик –  председателят на УС на РК на БЛС Стара Загора – д-р Генка Пейчева.

 

2.Отчет за дейността на Комисията по професионална етика. 

                              Докладчик – председателят на Комисията по професионална етика на РЛК Стара Загора – проф. Юлияна Маринова.

      

 

3.Отчет за дейността на Контролната комисия и освобождаване от отговорност на УС на РК на БЛС. 

                              Докладчик – председателят на Контролната комсия на РЛК Стара Загора – д-р Стефан Христов.

 

4.Избор на ново ръководство на Районна лекарска колегия – Стара Загора.

 

5.Разни – обсъждане на проект „Фонд Болен Колега”.

 

Фонд Болен Колега

Отчет 2020

Проект 2021