Общи събрания 2021

Общи събрания 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С оглед предстоящия през 2021 г. Редовен отчетно-изборен събор на БЛС и съобразно въведените в Република България противоепидемични мерки, Ви представяме постъпило писмо от УС на БЛС с предложения и насоки за провеждането и организацията на предстоящите Редовно общо отчетно-изборно събрание на РК на БЛС – Стара Загора и Общи събрания на Дружества към РК на БЛС – Стара Загора.

Можете да се запознаете с пълния текст от писмото тук: