ОБНОВЛЕНИЕ: ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ОБНОВЛЕНИЕ: ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Управителният съвет на РК на БЛС – Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС – Стара Загора, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 13:30 ч., на ОТКРИТО, в градината на р-нт „Чевермето”, гр. Стара Загора. Общото събрание се свиква от  УС на РК на БЛС – Стара Загора на основание чл. 6, ал. 5, буква „А” от Устава на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора и ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на решение за съкращаване на щата и приемане на ново щатно разписание на длъжностите;
  2. Разни.

 

 

 

 

12.05.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора

ЗАПОВЕД № 4 Противоепидемични мерки COVID-19

ЗАПОВЕД № 4 Противоепидемични мерки COVID-19

ЗАПОВЕД

№ 4/12.05.2020

 

В изменение и допълнение на Заповед № 3/13.04.2020 г., издадена от РК на БЛС – Стара Загора и на основание въведените в страната противоепидемични мерки, с цел предотвратяване разпространението на заразата с COVID-19,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Удължаване срока за въведената дистанционна форма на работа на служителите на офиса на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора до 29.05.2020, включително.

 

 

 

12.05.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 28 МАЙ 2020

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на РК на БЛС – Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС – Стара Загора, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 13:30 ч., в конферентна зала 2 на х-л „Верея“, гр. Стара Загора. Общото събрание се свиква от  УС на РК на БЛС – Стара Загора на основание чл. 6, ал. 5, буква „А” от Устава на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора и ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на решение за съкращаване на щата и приемане на ново щатно разписание на длъжностите;
  2. Разни. 

 

 

 

04.05.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора

ВАЖНО! Нова банкова сметка на РК на БЛС – Стара Загора

ВАЖНО! Нова банкова сметка на РК на БЛС – Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ

Поради обединяването на Експресбанк АД с БАНКА ДСК АД, считано от 01.05.2020 г.,
се открива нова действаща банкова сметка* на РЛК – Стара Загора, в БАНКА ДСК АД.

*Всички преводи към досегашната сметка в Експресбанк АД ще бъдат пренасочвани към новооткритата в
БАНКА ДСК АД, в рамките на месеца, след което нареждания по сметката в Експресбанк АД няма да бъдат осъществявани.

Нова банкова сметка:

Банкова сметка: Банка ДСК АД – гр. Стара Загора

Титуляр на сметка: Районна лекарска колегия – Стара Загора

IBAN: BG87STSA93001525238940

BIC: STSABGSF

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора