ЗАПОВЕД № 2 Извънредно положение COVID-19

ЗАПОВЕД № 2 Извънредно положение COVID-19

ЗАПОВЕД

2/30.03.2020

В изменение и допълнение на Заповед № 1/16.03.2020 г., издадена от РК на БЛС – Стара Загора и на базата на Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., т. 1, издадена от Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Удължаване срока за въведената дистанционна форма на работа на служителите на офиса на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора до 12.04.2020, включително.

 

 

 

30.03.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 23 АПРИЛ 2020

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 23 АПРИЛ 2020

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на РК на БЛС – Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС – Стара Загора, което ще се проведе на 23.04.2020 г. от 13:30 ч., в конферентна зала 2 на х-л „Верея“, гр. Стара Загора. Общото събрание се свиква от  УС на РК на БЛС – Стара Загора на основание чл. 6, ал. 5, буква „А” от Устава на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора и ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на решение за съкращаване на щата и приемане на ново щатно разписание на длъжностите;
  2. Разни.

 

 

 

 

 

19.03.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора

ЗАПОВЕД Извънредно положение COVID-19

ЗАПОВЕД Извънредно положение COVID-19

ЗАПОВЕД

№ 1/16.03.2020

 

На базата на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., ал. 1, т. 6, издадена от Министъра на здравеопазването, след проведен Виртуален управителен съвет на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора

 

НАРЕЖДАМ:

 

От 16.03.2020 до 29.03.2020, включително, въвеждането на дистанционна форма на работа на служителите на офиса на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора.

 

 

 

16.03.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АПРИЛ 2020

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АПРИЛ 2020

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на РК на БЛС – Стара Загора кани всички свои делегати на Извънредно общо събрание на РК на БЛС – Стара Загора, което ще се проведе на 02.04.2020 г. от 13:30 ч., в конферентна зала 2 на х-л „Верея“, гр. Стара Загора. Общото събрание се свиква от  УС на РК на БЛС – Стара Загора на основание чл. 6, ал. 5, буква „А” от Устава на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора и ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на решение за съкращаване на щата и приемане на ново щатно разписание на длъжностите;
  2. Разни. 

 

 

 

 

13.03.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора