РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ февруари 2020

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ февруари 2020

СЪОБЩЕНИЕ

На заседание на УС на РК на БЛС – Стара Загора, съгласно Протокол № 1/21.01.2020г., беше взето решение за свикване на РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора на 20.02.2020 г. от 13:30 ч. в конферентна зала 2 на х-л „Верея, гр. Стара Загора. Същото ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промени в Устава на БЛС;
  2. Отчет за финансовото изпълнение на бюджета за изминалата 2019 година и приемане на проектобюджет за 2020 година;
  3. Разни.

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора