Изискване за придобита специалност „Обща медицина”

Изискване за придобита специалност „Обща медицина”

Относно: Изискване за придобита специалност „Обща медицина”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Районната колегия на БЛС – Стара Загора обявява свикване на Общо събрание на Общопрактикуващите лекари от област Стара Загора, с основна тема на Дневния ред – Изискване за придобита специалност „Обща медицина” от Общопрактикуващите лекари до 03.06.2019 г.

Събранието ще се състои на 09.04.2019 г. /вторник/, от 19:00 ч., в конферентната зала на х-л Железник, гр. Стара Загора.

ДО ЛЕКАРИТЕ от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

ДО ЛЕКАРИТЕ от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

Относно: Промяна в начина на плащане на членски внос към БЛС.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 На 28.02.2019 год. се проведе Редовно общо отчетно събрание на Районната колегия на БЛС – Стара Загора. На същото бе разискан въпросът със закъснелите преводи на такса Членски внос за лекарите, работещи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД .

Поради нееднократното възникване на подобен проблем с превода на вноските от Управата на болницата към Районна лекарска колегия – Стара Загора, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ призовава всички лекари, работещи в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, да се откажат от удръжката на членския си внос и превода му по ведомост от болницата към Районната колегия на БЛС – Стара Загора.