РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ февруари 2019

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ февруари 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На заседание на УС на РК на БЛС – Стара Загора, съгласно Протокол № 1/29.01.2019г., беше взето решение за свикване на РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора на 28.02.2019 г. от 13:30 ч. в конферентната зала на х-л „Железник”, гр. Стара Загора. Същото ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за финансовото изпълнение на бюджета за изминалата 2018 година;
  2. Приемане на проектобюджет за 2019 година;
  3. Разни.

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора