Позиция на РК на БЛС-Стара Загора

На свой Управителен съвет РЛК на БЛС – Стара Загора прие, че подкрепя решението на БЛС във връзка със протестите на колегите от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.