ЗАПОВЕД

№ 1/16.03.2020

 

На базата на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., ал. 1, т. 6, издадена от Министъра на здравеопазването, след проведен Виртуален управителен съвет на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора

 

НАРЕЖДАМ:

 

От 16.03.2020 до 29.03.2020, включително, въвеждането на дистанционна форма на работа на служителите на офиса на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора.

 

 

 

16.03.2020 г.
Стара Загора

 

 

Д-р Генка Пейчева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
РК на БЛС – Стара Загора