ВАЖНО! Нова банкова сметка на РК на БЛС – Стара Загора

май 4, 2020 | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Поради обединяването на Експресбанк АД с БАНКА ДСК АД, считано от 01.05.2020 г.,
се открива нова действаща банкова сметка* на РЛК – Стара Загора, в БАНКА ДСК АД.

*Всички преводи към досегашната сметка в Експресбанк АД ще бъдат пренасочвани към новооткритата в
БАНКА ДСК АД, в рамките на месеца, след което нареждания по сметката в Експресбанк АД няма да бъдат осъществявани.

Нова банкова сметка:

Банкова сметка: Банка ДСК АД – гр. Стара Загора

Титуляр на сметка: Районна лекарска колегия – Стара Загора

IBAN: BG87STSA93001525238940

BIC: STSABGSF

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора