Важно! Актуализация на данни в Националния регистър на БЛС

окт. 14, 2020 | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г., Напомняме:  

Всички членове на БЛС да актуализират своите данни в Националния регистър на БЛС: специалност, допълнителни квалификации.

Всички модули на бъдещата НЗИС ще изпращат запитване в реално време до Националния регистър на  БЛС за верификация на лекаря, неговата специалност и допълнителни квалификации, на принципа ДА/НЕ. При проверката няма да бъдат изисквани и съответно предоставяни чувствителни лични данни. 

Непълните данни могат да доведат до невъзможност да изпълнявате служебните си задължения. 

 

УКАЗАНИЯ:

Проверка на вписаните към настоящия момент данни в електронното Ви досие можете да направите в сайта на Националния регистър на БЛС, в раздел „Търсене“ (прил. линк долу).

Актуализация на нередовни/непълни или нови данни може да направите, чрез предоставяне на документ, който ги удостоверява (напр. свидетелство за призната специалност, документ за придобита научна степен/звание).

Документите следва да бъдат представени в оригинал, в офис на РЛК или по електронна поща – сканирани или снимани с висока резолюция.

Молим Ви, съобразно епидемичната обстановка в страната, при възможност от Ваша страна, същите данни да изпращате на официалния имейл адрес на РЛК – rlksz@hotmail.com , както и да ни предоставите актуални данни за кореспонденция с Вас – телефон и имейл адрес. 

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора